Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

1. Zasady ogólne polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony socialmediatools.pl. Postanowienia te ilustrują i wyjaśniają w jakim celu i w jaki sposób dane są zbierane, utrwalane, przechowywane, opracowywane, zmieniane, udostępniane i usuwane.

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Zapewnia, że podejmuje wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

  1. Administrator – Agata Nesteruk, prowadząca działalność internetową na stronie socialmediatools.pl
  2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.socialmediatools.pl/
  3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu jest Agata Nesteruk działająca w internecie jako strona socialmediatools.pl i prowadząca zarejestrowaną działalność gospodarczą jako Atelier Agata Nesteruk, NIP: 602-75-21-92. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z udzieloną przez Użytkownika zgodą oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Zbieranie danych przez stronę i sklep internetowy

LOGOWANIE
W trakcie rejestracji dla umożliwienia korzystania ze strony www.socialmediatools.pl niezbędne jest podanie następujących danych osobowych:

Gromadzone są również dane wynikające ze specyfiki działania Internetu:

Gromadzenie tych danych ma na celu obsługę Użytkownika. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administracji, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem w hostingu opiekunbloga.pl.

SKLEP
Dane osobowe składane podczas dokonywania zamówień w sklepie Internetowym są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zamówienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wystawienia faktury oraz uwzględnienia faktury w prowadzonej dokumentacji księgowej. Dane będą przetwarzane do upływu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy, a wystawione faktury w ramach dokumentacji księgowej przez okres wymagany przez przepisy prawa. Inne osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

NEWSLETTER
Dane przekazane podczas zapisu do newslettera będą wykorzystane w celu przesyłania newslettera zgodnie ze zgodą udzieloną przez Użytkownika wyrażoną podczas zapisywania się do newslettera, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane te przechowywane są przez cały czas funkcjonowania newslettera w systemie MailerLIte. Inne osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

KOMENTARZE
Na stronie Social Media Tools wykorzystywany jest system komentarzy Disqus. Podane przez Użytkownika dane wiążą się z zaakceptowaniem polityki Disqus. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane te przechowywane są w WordPressie na serwerze hostingu opiekunbloga.pl oraz w systemie Disqus w celach zarządzania komentarzami oraz ich moderowania. Dane będą przetwarzane przez cały czas funkcjonowania komentarzy na Stronie. Inne osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

FORMULARZ KONTAKTOWY
Na stronie Social Media Tools wykorzystywany jest system formularzy Contact Form7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zainicjować kontakt na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO . Dane te przechowywane są w WordPressie na serwerze w hostingu opiekunbloga.pl. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania systemu formularza kontaktowego i Strony. Inne osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

4. Obowiązki i uprawnienia Użytkownika

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz:

Udostępniając dane osobowe Użytkownik ma w każdej chwili prawo dostępu do nich oraz prawo do kierowania żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, ich usunięcia lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.

Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z socialmediatools.pl jest realizowane poprzez wysłanie do Administratora danych żądania na adres e-mail: kontakt@socialmediatools.pl. W przypadku Newslettera należy kliknąć w link Wypisania się z listy subskrybentów znajdujący się na dole każdego maila.

Jeżeli Użytkownik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będzie mógł wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5. Wykorzystanie i udostępnianie danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.

Administrator informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

Serwis nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników, za wyjątkiem sytuacji w których dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika, bądź na żądanie organów uprawnionych.

6. Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające uzyskane dane

Użytkownicy mają dostęp do strony socialmediatools.pl za pomocą komputera wyposażonego w przeglądarkę internetową. Aby móc korzystać ze strony socialmediatools.pl Użytkownik musi połączyć się ze stroną socialmediatools.pl lub zalogować za pomocą własnego adresu email oraz wprowadzonego przez siebie wcześniej hasła (indywidualnie ustalone hasło przez każdego z Użytkowników).

Uzyskane przez Administratora dane są przetwarzane i przechowywane z zastosowaniem środków bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Dane przetwarzane są przy zachowaniu wysokich standardów ochrony oraz obowiązujących przepisów.

Jednocześnie podkreśla się, że również sam Użytkownik powinien zachować szczególną ostrożność:
Nie powinien udostępniać swoich danych autoryzacyjnych osobom trzecim, a także korzystać z opcji „wyloguj” się po zakończeniu korzystania z usług oferowanych przez socialmediatools.pl

7. Pliki Cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, tablet, smartfon). Dostarczają on Administratorowi Serwisu informacji statystycznych o użytkowników, nie pozwalając na identyfikacje. Uzyskane w ten sposób dane nie mają charakteru osobowych. Jednocześnie użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies”. W tym celu należy skorzystać z funkcji Pomoc dostępnej w każdej przeglądarce internetowej. Jednakże trzeba mieć na uwadze, że może to spowodować utrudnienia związane ze świadczeniem usług za pośrednictwem serwisu Strony.

Strona wykorzystuje technologie plików cookies do personalizowania treści i reklam, do zapewniania funkcji związanych z mediami społecznościowymi i do analizowania ruchu na stronie. Udostępnia również informacje o korzystaniu z witryny przez użytkownika zaufanym partnerom działającymi w sektorach mediów społecznościowych, reklamowych i danych statystycznych. Jeśli Użytkownik będzie nadal korzystać z tej strony, wyraża zgodę na używanie przez stronę plików cookies.

Rodzaje plików cookies wykorzystywane na stronie:

Administrator informuje Użytkownika, że wykorzystuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika na Stronie oraz zbierające pliki cookies: